Підручники для школи

Навчальний процес

  Нормативно-правова база
 

Лист МОН № 1/9-303 від 11.06.14 року

“Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 н.р.”

 

 

Навчальні плани на 2014/2015 н.р.

•         Визначає лист МОН від 11.06.2014 №1/9-303 “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 н.р.”

 

Робочі навчальні плани на 2014/2015 навчальний рік складаються:

  • для 1-3-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572;
  • для 4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682;
  • для 5-6-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664;
  • для 7-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;
  • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657;

 

 

Програми, підручники, навчально-методична література

•         Відповідно до наказу МОН України від 02.08.2012 р. №882 “Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах”

в організації навчально-виховного процесу загальноосвітнім навчальним закладам дозволено використовувати лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають гриф Міністерства або схвалені відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти.

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, щорічно друкується в Інформаційному збірнику Міністерства та розміщується на офіційних веб-сайтах Міністерства (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).

 

 

Програми, підручники

•         Вказані в листі МОН,молодь, спорт України від 09.06.2011р. №1/9-454 і додатках “Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах ЗНЗ у 2011-2012 н.р.”,

•         “Інструктивно-методичних рекомендаціях щодо вивчення шкільних дисциплін в основній та старшій школі у 2011- 2012 н.р.” (Інф. Зб. №17-18, 19-20-21)

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

(наказ МОНмолодь, спорт від 13.04.11р. №329, зареєстр. в Мін’юсті 11.05.11р №566/19304)