Підручники для школи

Управління

 

Основні принципи управління

 
 • Демократизації і гуманізації управління
 • Єдності державних і внутрішкільних механізмів упраління
 • Перспективності
 • Регіональності
 • Раціонального поєднання централізації і децентралізації
 • Гласності та відкритості управління
 • Інформаційної достатності
 • Системності управління
 • Оптимізації
 • Поєднання єдиноначальності, колегіальності й персональної відповідальності
 • Об'єктивності