Підручники для школи

Вступ до НВК

Документи, які необхідні для вступу до 1 класу:

- заява батьків;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- медична картка.

 

Документи, які необхідні для переводу з іншої школи:

- заява батьків;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- особова справа учня (учениці);
- медична картка.

 

УМОВИ ПРИЙОМУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У 1-му КЛАСІ:

          Умови прийому до перших класів загальноосвітніх навчальних закладів визначено Законом України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060 ХІІ із змінами та доповненнями, Законом України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року № 651-ХІУ, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, наказом Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 року № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», Концепцією загальної середньої освіти (12-річна школа), схваленою постановою спільного засідання колегії Міністерства освіти і науки України і Президії Академії педагогічних наук України від 22.11.2001 року № 12/5-2.

         Відповідно до зазначених вище документів, прийом дітей до 1-х класів здійснюється, як правило, з 6-річного віку: П. 22 абз. 2 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964 та п. 1 наказу Міністерства освіти і науки України 07.04.2005 року № 204  «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» передбачено зарахування до 1 класу, як правило, дітей з 6 років. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) зазначає, що залучення до навчання шестиліток за програмою 4-річної школи вирівнює можливості дітей цього віку у своєчасному одержанні якісної шкільної освіти.

Відповідно до чинної Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 646, до учнівського контингенту загальноосвітніх навчальних закладів можуть бути віднесені діти 6-річного віку.

         Умови прийому дітей до 1 класу загальноосвітнього навчального закладу:

- здійснюється на безконкурсній основі,

- як правило, відповідно до території обслуговування.

         При вступі до школи батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву на ім'я директора, копію свідоцтва про народження дитини, медичну картку встановленого зразка. Збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема, довідок з місця роботи, проживання, про заробітну плату батьків, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до систематичного навчання в школі, не допускається. Також при вступі до 1 класу неприпустимим є проведення тестувань, співбесід, екзаменів тощо з перевірки її знань щодо засвоєння навчально-виховної програми дошкільного навчального закладу.